Развъждане и отглеждане - Методологии за развъждане и отглеждане на популярни продукти от риболов и аквакултура

Веслонос – Хитът на десетилетието

16 юни 2013   0

Автор FisheryBulgaria Team

Веслонос – Хитът на десетилетието

Веслоносът е единствената риба от есетровите, който се храни с първичната продукция на водоемите – фит- и зооплонктон.

В природната среда обитава Северна Америка в речната система на Мисисипи. В Европа за пръв път за изкуствено развъждане е внесен в средата на миналия век, в Съветския съюз – през 1974 г., и там са първите впечатляващи успехи в аклиматизирането и развъждането му за стоковия пазар.

Веслоносът има гладка кожа без характерните за есетровите костни плочки. Впечатляващия му нос заема една трета от дължината на тялото. Има много голяма уста без зъби, която се отваря много широко. Всъщност зъби веслоносът има само в стадия на личинка. Кожните израстъци, които прикриват хрилете, са изтеглени назад и завършват остро. Хрилният апарат е приспособен за филтриране на планктона и други хранителни частици с големина над 0,025 мм. Процесът на филтрация веслоносът осъществява, като плува в пластовете вода с широко отворена уста.

Веслоносът достига тегло да 80 кг при дължина 2 – 3 метра. Половото съзряване на самците настъпва на 5 до 9 години, а при самките – на 8 – 12 години при дължина 1 – 1,2 м. Самците съзряват на всеки 1-2 г., самките  - на всеки 2 – 4 г.

Във водоемите веслоносът се отглежда вместо толстолоб и бял амур като допълнителна риба в поликултура с шаран или други есетрови. Както е известно, при отглеждането на шаран и есетрови във водоемите възниква проблем с очистването на водата от бурно развиващите се микроводорасли, зоопланктон и висша растителност. За тази цел традиционно се използва бял и пъстър толстолоб и бял амур, които се заселват заедно с шарана в определено съотношение. Сред есетровите само веслоносът има способността да филтрира от водата зоо- и фитопланктона и да се храни с тях, като при това показна много добър прираст. Тази риба, също като толстолоба и белия амур се размножава само в изкуствени условия, но притежава редица уникални свойства, като при това на пазара има значително по-висока цена от толстолоба и белия амур.

България е в изключително подходяща климатична зона за развъждането на веслоноса.

В шарановите басейни веслоносът се храни обикновено с фито- и зоопланктон, но в храната му влизат също така дънни утайки и висши водорасли. Също като шарана и той може да изкопава храна от дъното, и също така охотно се храни със сухи гранулирани фуражи, зърно, трици и др. Широкият спектър на храната му определя и високия темп на растеж в сравнение с другите риби в басейна. За една година веслоносът достига 400 г. и повече, докато за същото време шаранът достига едва 25 г. През втората година веслоносът набира маса 1.6 кг, като лидерите достигат до 3 кг. Третата година той вече е 3,5 кг, четвъртата – 6 – 8 кг. Именно през четвъртата година чест от мъжките стават полово зрели, а самките обикновено съзряват две години след тях.

Веслоносът взема храна от повърхността на водата, и във водните пластове, и от дъното. Оптималната температура за отглеждането му е 18 градуса С, но и при 8 градуса той продължава да се храни активно. Най-важната особеност на веслоноса е устройството на неговия хрилен апарат, което го заставя да се движи непрекъснато, за да има възможност да диша, докато другите бе есетрови братовчеди мога да дишат и докато са в покой. Месото и хайвера на веслоноса имат много висока цена на пазара поради изключително високото си качество.

Инкубационния процес и отглеждането на личинките на веслоноса почти по нищо не се различава от същите процеси при други видове. Но безопасно е заселването в открити басейни на млади риби с размери 15 – 20 см и повече. По малките се ориентират към повърхностен начин на живот и тъй като имат слаба реакция на опасността от хищни рибоядни птици стават тяхна лесна плячка. Проблемът възниква и поради това, че младите веслоноси вземат храна от повърхността на водата като се обръщат нагоре с белите си коремчета, и така се демаскират.

Във всеки случай веслоносът успешно шества из Европа и Азия и в скоро време ще заеме почетно място на нашата трапеза.Виж още от Развъждане и отглеждане »Избор на редактора

НАЙ - ЧЕТЕНИТЕ