Развъждане и отглеждане - Методологии за развъждане и отглеждане на популярни продукти от риболов и аквакултура

Предимствата на рециркулационните аквакултурни системи (РАС)

17 юни 2013   0

Автор FisheryBulgaria Team

Предимствата на рециркулационните аквакултурни системи (РАС)

Рециркулационните аквакултурни системи (РАС) представляват нов и уникален начин на рибовъдството.

Вместо традиционния метод на отглеждане риба в открити естествени или изкуствени басейни, при  тази система рибата се отглежда при висока плътност, в закрити водохранилища с контролирана  среда. При това нова вода се добавя в резервоарите само за да компенсира загубите от изтичане и изпаряване. За разлика от много други системи, използвани за отглеждане на пъстърва - “отворени” или “проточни”, където всичката вода преминава само един път през резервоара и след това се изхвърля, те снижават загубата на вода до минимум.

На рибите, отглеждани в рециркулационни системи, трябва да бъдат осигурени всички необходими условия, за да бъдат здрави и да растат. Те се нуждаят от непрекъснато снабдяване с чиста вода при температура и съдържание на разтворения кислород, чиито стойности  са оптимални за растежа им. Необходима е и система за филтриране (биофилтри), за да  пречиства водата и да премахва вредните отпадъчни продукти и неизползваните фуражи. Рибите трябва да бъдат хранени с пълноценни фуражи за насърчаване на бързия растеж и доброто им здраве.

РАС предлагат на производителите на риба различни важни предимства пред откритите рибни стопанства.

Те включват метод за увеличаване на производството при ограничено ползване на вода и земя, почти пълен контрол на околната среда, за да се максимизира растежът на рибите през цялата година, гъвкавост, за да позиционирате производствените си  съоръжения в близост до големи пазари, пълно и удобно излавяне на рибата, както и бърз и ефективен контрол при евентуални заболявания.

РАС могат да бъдат с различни размери, вариращи от големи производствени системи (над 453400 кг годишно) до средно големи системи (226 000 кг годишно), и до малки системи (22875 кг годишно). Те могат да се използват като угоителни системи за производство на стокова риба или като люпилня за производство на хайвер и зарибител за целите на спортния риболов, както и за отглеждане на декоративни рибки за домашни аквариуми.

Основното преимущество на РАС е опазването на водата и земята. За интензивно производство на сравнително малка площ земя се използва и малък обем вода. Например, с помощта на РАС в басейн от 5000 кв.м. се получава продукция от над 46000 кг риба, докато  същото количество при традиционно открито отглеждане се получава от 20 дка площ. При това, тъй като водата се използва повторно, изискванията по отношение на обема на  водата в РАС са само около 20 % от необходимите за захранването на конвенционалните мощности при открити производствени системи. Те предлагат обещаващо решение за конфликти при използване на водите, качеството им и изхвърлянето на отпадъците. Тези грижи ще продължат да нарастват за в бъдеще, тъй като търсенето на вода за различни нужди се повишава.

РАС са особено полезни в области, където земята и водата са скъпи и труднодостъпни. Те изискват сравнително малко земя и вода. Най-подходящи са за северните или планинските райони, където при отглеждане на открито студения или хладен климат може да забави растежа на рибата, и по този начин да се  възпрепятства целогодишното производство. РАС предоставят на производители, които са в неизгодно географско положение поради относително кратък вегетационен период или при изключително сухи условия, например в степта или в пустинята, конкурентоспособно, печелившо, целогодишно производство на риба.

Те могат да бъдат разположени в близост до големите пазари (градските райони) и по този начин да се намали извозването на далечни разстояния, и така да се постигне намаляване на транспортните разходи. РАС могат да използват  водоснабдяване от градската мрежа (необходимо е дехлориране) и заустване на пречиствателни системи за отпадни води. Почти всички видове риби за храна на човека и за спорт, които често се отглеждат в изкуствени водоеми, включително сом, пъстърва и раиран костур може лесно да се отглеждат във високи плътности, когато се ограничават в затворени рециркулационни системи.Виж още от Развъждане и отглеждане »Избор на редактора

НАЙ - ЧЕТЕНИТЕ